Kiên Giang: Sụp lún, sạt lở nghiêm trọng Tỉnh lộ 965

Lên top