Kiên Giang: Siết chặt quản lý khu cách ly tập trung tuyến biên giới

Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top