Kiên Giang: Sẽ xử nghiêm tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình

Các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc hư hỏng, lỗi kĩ thuật sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giám sát. Ảnh: PV
Các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc hư hỏng, lỗi kĩ thuật sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giám sát. Ảnh: PV
Các tàu cá chưa lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc hư hỏng, lỗi kĩ thuật sẽ gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý, giám sát. Ảnh: PV
Lên top