Kiên Giang: Quyết liệt và hiệu quả trong công tác phòng chống tội phạm

Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Ảnh: PV
Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Ảnh: PV
Đồng chí Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. Ảnh: PV
Lên top