Kiên Giang: “Phủ sóng” nhà công vụ giáo viên tại 100% xã đảo