Kiên Giang: Phong tặng, truy tặng gần 1.800 Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trao danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trao danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: PV
Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang trao danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: PV
Lên top