Kiên Giang: Phối hợp bắt 19 người xuất cảnh trái phép bằng đường biển

15 người xuất cảnh trái phép đã bàn giao cho Trung tâm y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) cách ly phòng dịch theo quy định. Ảnh minh họa
15 người xuất cảnh trái phép đã bàn giao cho Trung tâm y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) cách ly phòng dịch theo quy định. Ảnh minh họa
15 người xuất cảnh trái phép đã bàn giao cho Trung tâm y tế TP Phú Quốc (Kiên Giang) cách ly phòng dịch theo quy định. Ảnh minh họa
Lên top