Kiên Giang phản bác thông tin xây Đền tưởng niệm người có công 400 tỉ đồng

Lên top