Kiên Giang: Phải đảm bảo an toàn cho du khách khi đến Phú Quốc, Kiên Hải

Các địa phương của Kiên Giang phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Ảnh: PV
Các địa phương của Kiên Giang phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Ảnh: PV
Các địa phương của Kiên Giang phải thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Ảnh: PV
Lên top