Kiên Giang: Nông dân thu hoạch lúa trong... nghẹn ngào

Nông dân thu hoạch lúa ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phải cắt tay vì lúa ngập nên gãy ngã không thể cắt bằng máy. Ảnh: PV
Nông dân thu hoạch lúa ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phải cắt tay vì lúa ngập nên gãy ngã không thể cắt bằng máy. Ảnh: PV
Nông dân thu hoạch lúa ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) phải cắt tay vì lúa ngập nên gãy ngã không thể cắt bằng máy. Ảnh: PV
Lên top