Kiên Giang: Nhiều phụ huynh chưa an tâm cho con đi học lại sau tết

Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Kiên Giang, các trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch CDOVID-19. Ảnh: PV
Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Kiên Giang, các trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch CDOVID-19. Ảnh: PV
Ngày đầu đi học trở lại của học sinh Kiên Giang, các trường đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch CDOVID-19. Ảnh: PV
Lên top