Kiên Giang: Mở rộng khu cách ly tập trung đón công dân Việt Nam trở về

Thành phố Hà Tiên đang mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại Nhà văn hóa phường Mỹ Đức. Ảnh: PV
Thành phố Hà Tiên đang mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại Nhà văn hóa phường Mỹ Đức. Ảnh: PV
Thành phố Hà Tiên đang mở rộng thêm khu cách ly tập trung tại Nhà văn hóa phường Mỹ Đức. Ảnh: PV
Lên top