Kiên Giang: Mang sản phẩm OCOP “Hương sắc miền Tây” đến Phú Quốc

Những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của từng vùng miền, địa phương trong cả nước góp mặt tại TP Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của từng vùng miền, địa phương trong cả nước góp mặt tại TP Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng, chất lượng nhất của từng vùng miền, địa phương trong cả nước góp mặt tại TP Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top