Kiên Giang làm gì sau chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19?

Lên top