Kiên Giang: Lại phát hiện 1 đối tượng nhập cảnh trái phép

Sau khi hoàn tất thủ tục đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ đưa về khu cách ly tại thành phố Hà Tiên theo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Sau khi hoàn tất thủ tục đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ đưa về khu cách ly tại thành phố Hà Tiên theo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Sau khi hoàn tất thủ tục đối tượng nhập cảnh trái phép sẽ đưa về khu cách ly tại thành phố Hà Tiên theo quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top