Kiên Giang: Kỷ luật Chủ tịch huyện Phú Quốc

Ông Đinh Khoa Toàn (trái). (Ảnh: TM)
Ông Đinh Khoa Toàn (trái). (Ảnh: TM)
Ông Đinh Khoa Toàn (trái). (Ảnh: TM)
Lên top