Kiên Giang: Không để người dân thiếu nước ngọt sinh hoạt và sản xuất

Người dân vùng hạn, mặn huyện An Minh (Kiên Giang) vui mừng khi có hồ chứa nước ngọt dẫn nước về tận nhà. Ảnh: PV
Người dân vùng hạn, mặn huyện An Minh (Kiên Giang) vui mừng khi có hồ chứa nước ngọt dẫn nước về tận nhà. Ảnh: PV
Người dân vùng hạn, mặn huyện An Minh (Kiên Giang) vui mừng khi có hồ chứa nước ngọt dẫn nước về tận nhà. Ảnh: PV
Lên top