Kiên Giang: Khảo sát xây dựng nông thôn mới huyện Gò Quao

Đoàn công tác thẩm định của Trung ương về xây dựng nông thôn mới khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Đoàn công tác thẩm định của Trung ương về xây dựng nông thôn mới khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Đoàn công tác thẩm định của Trung ương về xây dựng nông thôn mới khảo sát thực tế trên địa bàn huyện Gò Quao (tỉnh Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top