Kiên Giang: Khánh thành 3 cầu nông thôn cho vùng quê huyện U Minh Thượng

3 cây cầu nông thôn được khánh thành vào chiều qua 8.11 tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gồm cầu Kênh Lẫm, cầu kênh Thầy Chín, cầu kênh Chệt Tệt. Ảnh: PV
3 cây cầu nông thôn được khánh thành vào chiều qua 8.11 tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gồm cầu Kênh Lẫm, cầu kênh Thầy Chín, cầu kênh Chệt Tệt. Ảnh: PV
3 cây cầu nông thôn được khánh thành vào chiều qua 8.11 tại huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) gồm cầu Kênh Lẫm, cầu kênh Thầy Chín, cầu kênh Chệt Tệt. Ảnh: PV
Lên top