Kiên Giang: Khẩn trương rà soát, quản lý người đến và về từ nơi có dịch

Việc rà soát, quản lý những người đến, trở về từ các địa phương có dịch để kịp thời cách ly (tập trung, tại nhà), hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Ảnh: PV
Việc rà soát, quản lý những người đến, trở về từ các địa phương có dịch để kịp thời cách ly (tập trung, tại nhà), hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Ảnh: PV
Việc rà soát, quản lý những người đến, trở về từ các địa phương có dịch để kịp thời cách ly (tập trung, tại nhà), hướng dẫn theo dõi sức khỏe. Ảnh: PV
Lên top