Kiên Giang: Học sinh từ lớp 1 đến 11 dừng đến trường từ ngày 15.5

Học sinh ở Kiên Giang (từ lớp 1 đến 11) sẽ dừng đến trường từ 15.5.2021 để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Học sinh ở Kiên Giang (từ lớp 1 đến 11) sẽ dừng đến trường từ 15.5.2021 để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Học sinh ở Kiên Giang (từ lớp 1 đến 11) sẽ dừng đến trường từ 15.5.2021 để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top