Kiên Giang: Học sinh nghỉ học từ 3.2 đến 16.2 để phòng dịch COVID-19

Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ nghỉ học từ ngày 3.2 đến ngày 16.2.2021 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ nghỉ học từ ngày 3.2 đến ngày 16.2.2021 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang sẽ nghỉ học từ ngày 3.2 đến ngày 16.2.2021 để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top