Kiên Giang hỗ trợ người dân trở về địa phương 1,5 triệu đồng/người

Các địa phương ở Kiên Giang phải nắm chắc số lượng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng người dân trở về trên địa bàn quản lý. Ảnh: PV
Các địa phương ở Kiên Giang phải nắm chắc số lượng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng người dân trở về trên địa bàn quản lý. Ảnh: PV
Các địa phương ở Kiên Giang phải nắm chắc số lượng và kiểm tra, giám sát chặt chẽ số lượng người dân trở về trên địa bàn quản lý. Ảnh: PV
Lên top