Kiên Giang: Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Ông Nguyễn Lưu Trung (trái) đã được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Lưu Trung (trái) đã được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: PV
Ông Nguyễn Lưu Trung (trái) đã được bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: PV
Lên top