Kiên Giang: Gần 1.000 tấn cá nuôi bè chết hàng loạt không rõ nguyên nhân

Cá bớp nuôi bè ở xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương) chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: N.A
Cá bớp nuôi bè ở xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương) chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: N.A
Cá bớp nuôi bè ở xã đảo Sơn Hải (Kiên Lương) chết hàng loạt mà chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: N.A
Lên top