Kiên Giang: Đưa người trên 5 sà lan từ Campuchia về Việt Nam đi cách ly

Lực lượng Hải quân, Biên phòng tiếp cận sà lan từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Vùng 5 HQ
Lực lượng Hải quân, Biên phòng tiếp cận sà lan từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Vùng 5 HQ
Lực lượng Hải quân, Biên phòng tiếp cận sà lan từ Campuchia về Việt Nam. Ảnh: Vùng 5 HQ
Lên top