Kiên Giang: Động viên tinh thần các chốt phòng chống dịch ở biên giới

Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Kiên Giang vẫn vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: PV
Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Kiên Giang vẫn vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: PV
Dù gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng cán bộ, chiến sĩ tại các chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Kiên Giang vẫn vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: PV
Lên top