Kiên Giang: Dồn sức kiểm soát chặt biên giới trên bộ và trên biển

TP Hà Tiên (Kiên Giang) kiến nghị tỉnh sớm kích hoạt lại các khu cách ly ở các địa phương Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất để giảm tải cho Hà Tiên. Ảnh: PV
TP Hà Tiên (Kiên Giang) kiến nghị tỉnh sớm kích hoạt lại các khu cách ly ở các địa phương Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất để giảm tải cho Hà Tiên. Ảnh: PV
TP Hà Tiên (Kiên Giang) kiến nghị tỉnh sớm kích hoạt lại các khu cách ly ở các địa phương Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất để giảm tải cho Hà Tiên. Ảnh: PV
Lên top