Kiên Giang: Dốc toàn lực cho nhiệm vụ phòng, chống dịch ở biên giới

Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19 ở thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top