Kiên Giang: Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19

Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Diễn tập phòng thủ dân sự phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top