Kiên Giang: Công bố quy hoạch khu du lịch Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc

Công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch phía Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch phía Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch phía Tây Nam Bãi Vòng Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top