Kiên Giang: Cháy lớn ở nhà máy xay lúa, thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng

Hiện trường sau vụ cháy nhà máy xay lúa Nguyên Hưng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) ước thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: PV
Hiện trường sau vụ cháy nhà máy xay lúa Nguyên Hưng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) ước thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: PV
Hiện trường sau vụ cháy nhà máy xay lúa Nguyên Hưng (Vĩnh Thuận, Kiên Giang) ước thiệt hại khoảng 10 tỉ đồng. Ảnh: PV
Lên top