Kiên Giang: Cây lúa vẫn thiệt hại nặng nề vì hạn mặn

Lên top