Kiên Giang: Báo động sạt lở đê biển nghiêm trọng

Một đoạn đê mới bị sạt lở nghiêm trọng tại vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Một đoạn đê mới bị sạt lở nghiêm trọng tại vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Một đoạn đê mới bị sạt lở nghiêm trọng tại vàm Tiểu Dừa, xã Vân Khánh Tây, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Nguyên Anh
Lên top