Kiên Giang: Ảnh hưởng bão, nhiều địa bàn trong tỉnh thiệt hại nặng

Các đoạn đường bị ngập hiện nay vẫn chưa có chiều hướng giảm do mưa lớn vẫn kéo dài từ việc ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PV
Các đoạn đường bị ngập hiện nay vẫn chưa có chiều hướng giảm do mưa lớn vẫn kéo dài từ việc ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PV
Các đoạn đường bị ngập hiện nay vẫn chưa có chiều hướng giảm do mưa lớn vẫn kéo dài từ việc ảnh hưởng bão và áp thấp nhiệt đới. Ảnh: PV
Lên top