Kiên Giang: Ấm tình những ngôi nhà đồng đội

Ngôi nhà đồng đội đã giúp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn. Ảnh: PV
Ngôi nhà đồng đội đã giúp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn. Ảnh: PV
Ngôi nhà đồng đội đã giúp cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn. Ảnh: PV
Lên top