Kiên Giang: Ấm tình các hoạt động chuẩn bị Tết Quân - Dân 2021

Các hoạt động chuẩn bị cho Tết Quân - dân 2021 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Các hoạt động chuẩn bị cho Tết Quân - dân 2021 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Các hoạt động chuẩn bị cho Tết Quân - dân 2021 tại xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top