Kiên Giang: 6 huyện, thành phố tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 lần thứ 6

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Kiên Giang chậm nhất đến 30.9 phải kiểm soát được dịch và phấn đấu sớm hơn càng tốt. Ảnh: PV
Thủ tướng lưu ý, tỉnh Kiên Giang chậm nhất đến 30.9 phải kiểm soát được dịch và phấn đấu sớm hơn càng tốt. Ảnh: PV
Thủ tướng lưu ý, tỉnh Kiên Giang chậm nhất đến 30.9 phải kiểm soát được dịch và phấn đấu sớm hơn càng tốt. Ảnh: PV
Lên top