Kiên Giang: 58 con rùa đất được người dân giao nộp thả về rừng

58 cá thể rùa đất lớn (rùa mây) này được người dân giao nộp để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: PV
58 cá thể rùa đất lớn (rùa mây) này được người dân giao nộp để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: PV
58 cá thể rùa đất lớn (rùa mây) này được người dân giao nộp để cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: PV
Lên top