Kiên Giang: 5 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc

Những người nhập cảnh trái phép được đưa vào cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Những người nhập cảnh trái phép được đưa vào cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Những người nhập cảnh trái phép được đưa vào cách ly tại Trung tâm y tế thành phố Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top