Kiên Giang: 2 nam bác sĩ pháp y đỡ đẻ ngay trên tàu cho 1 sản phụ

Lên top