Kiên Giang: 2 huyện Gò Quao và Giồng Riêng được công nhận nông thôn mới

Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (áo sọc đỏ) trong chuyến khảo sát xây dựng NTM ở huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (áo sọc đỏ) trong chuyến khảo sát xây dựng NTM ở huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Ông Nguyễn Minh Tiến – Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương (áo sọc đỏ) trong chuyến khảo sát xây dựng NTM ở huyện Gò Quao và Giồng Riềng (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top