Kiên Giang: 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021

Kiên Giang có 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh tư liệu
Kiên Giang có 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh tư liệu
Kiên Giang có 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Ảnh tư liệu
Lên top