Kiên cường nơi phên dậu chặn "giặc" COVID-19

Tổ công tác tự quản chống dịch tại huyện Mường Khương làm việc với lực lượng biên phòng. Ảnh: L.N
Tổ công tác tự quản chống dịch tại huyện Mường Khương làm việc với lực lượng biên phòng. Ảnh: L.N
Tổ công tác tự quản chống dịch tại huyện Mường Khương làm việc với lực lượng biên phòng. Ảnh: L.N
Lên top