Kiểm tra việc ghi chỉ số, lập hoá đơn miền Trung

Đoàn kiểm tra việc ghi chỉ số, lập hoá đơn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đoàn kiểm tra việc ghi chỉ số, lập hoá đơn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Đoàn kiểm tra việc ghi chỉ số, lập hoá đơn tại Thừa Thiên Huế. Ảnh: Thuỳ Trang
Lên top