Kiểm tra việc đưa tin con trai Chủ tịch tỉnh được bổ nhiệm “thần tốc”

Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.
Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.
Sở Ngoại vụ Quảng Trị - nơi ông Nguyễn Đức Thiện công tác. Ảnh: HT.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM