Kiểm tra thông tin phát hiện 300 thai nhi tại bãi rác TP. Cà Mau

Bãi rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau được được cho là phát hiện trên 300 thai nhi trong vòng 7 năm
Bãi rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau được được cho là phát hiện trên 300 thai nhi trong vòng 7 năm
Bãi rác tại Nhà máy xử lý rác Thành phố Cà Mau được được cho là phát hiện trên 300 thai nhi trong vòng 7 năm
Lên top