Kiểm tra thiệt hại sau mưa lũ, biểu dương 2 anh em cứu người trên sông Lô

Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên biểu dương, tặng quà 2 anh em cứu người trên sông Lô. Ảnh: Ngọc Thơ
Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên biểu dương, tặng quà 2 anh em cứu người trên sông Lô. Ảnh: Ngọc Thơ
Ông Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên biểu dương, tặng quà 2 anh em cứu người trên sông Lô. Ảnh: Ngọc Thơ
Lên top