NINH BÌNH:

Kiểm tra nồng độ cồn của các CBCS công an kể cả trong ca trực

Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn kiểm tra đặc biệt trực tiếp giám sát việc đo nồng độ cồn của các CBCS công an. Ảnh: NT
Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn kiểm tra đặc biệt trực tiếp giám sát việc đo nồng độ cồn của các CBCS công an. Ảnh: NT
Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Trưởng đoàn kiểm tra đặc biệt trực tiếp giám sát việc đo nồng độ cồn của các CBCS công an. Ảnh: NT
Lên top