Kiểm tra nhà máy thủy điện xả nước làm dân chết đuối ở Đắk Lắk

Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 1.
Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 1.
Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh 1.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top